Projekt Piece of Zagreb/Komadić Zagreba posvećen je potrazi za novim načinima mišljenja i stva-ranja autentičnih zagrebačkih su-venira, uz pomoć interdisciplinar-nog pristupa karakterističnog za dizajn te u suradnji s primije-njenim umjetnicima, obrtnicima i drugim proizvođačima materijalne kulture.

Projekt stremi stvaranju prve sustavne kolekcije dizajniranih suvenira Zagreba, koja će kontinuirano rasti i obnavljati se tijekom budućih javnih poziva za uvrštavanje novih radova. S obzirom na njihovu komunikacijsku, simboličku i identitetsku kvalitetu, dizajnirani uporabni predmeti značajni su u smislu promocije baštine i lokalnih vrijednosti te uspješno preuzimaju ulogu suvremenih suvenira, čak i kad nisu tako tipološki predodređeni, što pred domaće dizajnere i umjetnike može staviti inspirativne stvaralačke izazove.

U organizacijskom smislu, povezujući dizajnere i primije-njene umjetnike sa stručnjacima iz područja turističkih djelatnosti i proizvodnje, ali i povijesti, kulturne antro-pologije te marketinga i komunikologije, projekt teži doprinositi učvršćivanju suradnje između različitih struka prema kojima je dizajn upućen zbog svoje interdisci-plinarne prirode. Cilj je i stvaranje korpusa znanja o fenomenu suvenira u zagrebačkom kontekstu, što bi se dugoročno moglo odraziti na bolje i korisnije razumijevanje uloge dizajna i dizajnera u projektiranju hrvatskih turis-tičkih proizvoda i usluga.

Kao svježi vid turističke promocije Zagreba, projekt želi unapređivati vidljivost grada na europskom nivou, otvarajući nove kanale komunikacije te donoseći nove posebnosti lokalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi. Prva izložba radova odabranih putem javnog poziva, jezgre kolekcije suvenira, održana je u sklopu drugog festivala Design District Zagreb od 13. do 18. lipnja 2017.