poziv na
sudjelovanje

Uvod

Aktualni uzlet turizma u Zagrebu te sustavni rad na turističkom proizvodu Zagreba traži projekt koji će unaprijediti kvalitetu Zagreba kao turističke destinacije u pogledu ponude proizvoda suvenirske tipologije te kreirati dodatni kanal promocije grada Zagreba. U partnerstvu s Turističkom zajednicom grada Zagreba, neprofitno udruženje Dizajn centar Zagreb kao organizator projekta Piece of Zagreb/Komadić Zagreba otvaranjem javnog poziva za prijedloge novih zagrebačkih suvenira željelo je postići participativnu izgradnju kolekcije vođenu stručnim kriterijima te inspiriranu dobrim praksama u području. Cilj projekta je doprinijeti čvršćem povezivanju cijele zajednice zainteresirane za inovativnu i suvremenu, vizualnu i materijalnu komunikaciju duha i karaktera grada, u suradnji s lokalnim proizvođačima i poduzetnicima u turizmu.

Što suvenir predstavlja? Na što podsjeća? Kakve poruke komunicira, kakve priče priča? U kakvom se kontekstu pojavljuje? Koja je njegova ciljna publika? Koje vrijednosti obuhvaća? Kako se njegov sadržaj manifestira? Kakva ga estetika obilježava? Može li se proizvesti lokalno, ekonomično i održivo? I na koncu — može li imati trajnu vrijednost?

Postavljena pitanja samo su neka o kojima treba misliti pri planiranju projekata u području oblikovanja predmeta suvenirske tipologije, budući da tada istodobno komuniciramo s prošlošću i sadašnjošću, interpretirajući kolektivno pamćenje jednog prostora i kulture u suvremenom kontekstu, potičući nova čitanja i viđenja, kao i svježe načine komunikacije emocija i sjećanja. Kad je riječ o suvenirima, materijalna i nematerijalna baština uvijek su živi fenomeni koji se preobražavaju svakim novim otvaranjem prema korisnicima, slobodnima da u njih upisuju vlastite dojmove, ideje i očekivanja o mjestu u kojem borave. Imajući na umu da su suveniri prvenstveno, iako ne i isključivo, namijenjeni domaćim i inozemnim posjetiteljima Zagreba, jasno je da kao takvi podrazumijevaju specifičnu odgovornost u oblikovanju i višeslojan pristup koji zagrebačke teme i motive promatra iz mnogostrukih perspektiva, poželjno otkrivajući i oblikovno artikulirajući ono što je u baštini dotad bilo skriveno ili neprepoznato.

O projektu

Projekt Piece of Zagreb/Komadić Zagreba posvećen je potrazi za novim načinima mišljenja i stvaranja autentičnih zagrebačkih suvenira, uz pomoć interdisciplinarnog pristupa karakterističnog za dizajn te u suradnji s primijenjenim umjetnicima, obrtnicima i drugim proizvođačima materijalne kulture.

Projekt stremi stvaranju prve sustavne kolekcije dizajniranih suvenira Zagreba, koja će kontinuirano rasti i obnavljati se tijekom budućih javnih poziva za uvrštavanje novih radova. S obzirom na njihovu komunikacijsku, simboličku i identitetsku kvalitetu, dizajnirani uporabni predmeti značajni su u smislu promocije baštine i lokalnih vrijednosti te uspješno preuzimaju ulogu suvremenih suvenira, čak i kad nisu tako tipološki predodređeni, što pred domaće dizajnere i umjetnike može staviti inspirativne stvaralačke izazove.

U organizacijskom smislu, povezujući dizajnere i primijenjene umjetnike sa stručnjacima iz područja turističkih djelatnosti i proizvodnje, ali i povijesti, kulturne antropologije te marketinga i komunikologije, projekt teži doprinositi učvršćivanju suradnje između različitih struka prema kojima je dizajn upućen zbog svoje interdisciplinarne prirode. Cilj je i stvaranje korpusa znanja o fenomenu suvenira u zagrebačkom kontekstu, što bi se dugoročno moglo odraziti na bolje i korisnije razumijevanje uloge dizajna i dizajnera u projektiranju hrvatskih turističkih proizvoda i usluga.

Kao svježi vid turističke promocije Zagreba, projekt želi unapređivati vidljivost grada na europskom nivou, otvarajući nove kanale komunikacije te donoseći nove posebnosti lokalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi. Prva izložba radova odabranih putem javnog poziva, jezgre kolekcije suvenira, održana je u sklopu drugog festivala Design District Zagreb od 13. do 18. lipnja 2017, u napuštenom gradskom prostoru na adresi Bauerova 9 (više informacija potražite sljedeći link).

Vrsta poziva i pravo sudjelovanja

Prvi javni poziv bio je namijenjen profesionalnim dizajnerima, studentima dizajna, primijenjenim umjetnicima, obrtnicima i svim drugim proizvođačima materijalne kulture, koji stvaraju u Zagrebu i u najširem smislu pripadaju lokalnoj kreativnoj zajednici.

Poziv se odnosio na prijavu novih i postojećih projekata.

Novim projektima u kontekstu ovog poziva podrazumijevali su se nerealizirani i neobjavljeni radovi, nastali ili razvijeni za ovaj poziv. Novi projekti konkurirali su za nagrade i priznanja te za uvrštavanje u kolekciju koja čini putujuću izložbu.

Postojećim projektima u kontekstu ovog poziva smatrali su se realizirani i objavljeni projekti, nastali samoinicirano ili za poznatog naručitelja bez obzira na to jesu li tržišno komercijalizirani. Postojećim projektima smatrali su se  također i mentorirani projekti nastali u okviru nastavnog programa u edukativnim ustanovama. Postojeći projekti mogli su biti odabrani za uvrštavanje u kolekciju koja čini putujuću izložbu, no nisu mogli dobiti novčanu nagradu i/ili priznanje. Postojeći projekti, osim što su ih njihovi autori prijavljivali putem javnog poziva, mogli su biti uvršteni u izložbu također i na izravan poziv organizatora i/ili žirija.

Autori koji su blisko povezani sa sudionicima u projektu Piece of Zagreb/Komadić Zagreba (organizatori projekta, članovi žirija, autori koncepcije i sl.) smjeli su prijaviti svoje radove i biti odabrani za sudjelovanje u izložbi, no isključivo izvan konkurencije za novčane nagrade i/ili priznanja.

Žiri

  1. Koraljka Vlajo (kustosica i voditeljica Zbirke dizajna Muzeja za umjetnost i obrt)
  2. Maša Milovac (produkt dizajnerica i predsjednica Hrvatskog dizajnerskog društva)
  3. Andrea Pisac Freškura (antropologinja i autorica bloga Zagreb Honestly)
  4. Vanja Blumenšajn (kreativni direktor, agencija Señor)
  5. Andrea Hercog (produkt dizajnerica i predavačica na Studiju dizajna u Zagrebu)
  6. Željka  Baltorić (Služba za promidžbu i komunikaciju Turističke zajednice grada Zagreba)
  7. Ivana Mahnić (Odjel razvoja proizvoda Turističke zajednice grada Zagreba)

Nagrade i priznanja

Žiri je najboljim radovima dodijelio 3 nagrade te 1 posebno priznanje i 6 jednakovrijednih. Nagradni fond iznosio je 43.000 kn i bio je raspodijeljen na sljedeći način:

  1. nagrada 15.000 kn
  2. nagrada 12.000 kn
  3. nagrada 9.000 kn

Najviše 7 jednakovrijednih priznanja po 1.000 kn.

Svi navedeni iznosi navedeni su kao bruto iznosi, bez obzira na način isplate. Nagrade i priznanja mogli su biti dodijeljeni isključivo novim i nerealiziranim radovima osmišljenima za ovaj poziv. Nije postojalo ograničenje broja radova koje su jedan autor ili grupa autora mogli prijaviti. Autor ili grupa autora koji su predali više od jednog rada mogli su dobiti više od jednog priznanja ili nagrade.

Prezentacija nagrađenih radova

Prezentacija radova nagrađenih i priznatih na prvom javnom pozivu održala se u obliku izložbe Piece of Zagreb, u sklopu drugog festivala Design District Zagreb, od 13. do 18. lipnja u napuštenom gradskom prostoru na adresi Bauerova ulica 9. Informacije o odabranim radovima možete detaljno pregledati ovdje, a fotografije postava i atmosfere izložbe možete vidjeti ovdje.

 

Obrazac za prijavu